nepal mountain academy

  1. kumarvairab

    ट्रेकिङ गाइड तालिमको लागि दरखास्त आव्हान - Nepal Mountain Academy

    ट्रेकिङ गाइड तालिमको लागि दरखास्त आव्हान। तालिमका लागि न्यूनतम योग्यता : (१) कम्तिमा +२ वा सो सरह उत्तिर्ण भएको हुनुपर्ने वा (२) एसएलसी (एसईई) उत्तिर्ण गरी कम्तिमा २ वर्षको ट्रेकिङ्ग कम्पनीमा काम गरेको अनुभव । शुल्क : रु ७,५००/- सम्पर्क : 015244888 Mob. : 9803399711 SOURCE: Nepal Mountain...
Top